ACTIONCARD

Rådgivning ved BEKYMRING omkring hadforbrydelser, ekstremisme og radikalisering
Actioncard er udarbejdet som en del af den kriminalitetsforebyggende indsats over for unge i Nordsjællands Politikreds. Det er naturligt, at unge mere eller mindre eksperimenterer med deres holdninger og væremåde som en naturlig led i udviklingen af deres identitet, og det kan ofte være svært at vurdere, om der bør være en reel bekymring eller måske bare anderledes vej i skabelse af egen identitet.