Blå Mandag handler i sin enkelthed om synlighed, være behjælpelig og virke som "buffer" når der opstår konflikter og få "sendt" egne unge videre eller helt væk fra området.

Samarbejdet på Bakken mellem medarbejdere fra andre kommuner, Lyngby Politi og de frivillige repræsentanter fra Natteravnene fungerer godt. Erfaringerne har vist, at det er rigtigt, vi er på Bakken eller i andre miljøer, hvor de unge færdes denne dag.