Målgruppe

Målgruppen er unge under 18 år, der har udvist ”asocial” eller kriminel adfærd og som er nævnt på politiets SSP liste, eller hvor mødedeltagerne har modtaget bekymringer m.v. fra det tværfaglige netværk – uden at det karakteriseres som en underretning.

Professionelle deltagere:

En repræsentant fra: