Om SSP

Målgruppen for arbejdet i SSP er alle børn og unge i alderen 0 til 25 år.

Hvad er SSP?

SSP-organisationen har til opgave at sikre, at alle børn og unge tilsigtes at få et godt børne- og ungeliv, et liv uden større sociale vanskeligheder og kriminalitet. Dette skal opnås gennem undervisning, tværfagligt samarbejde og iværksættelse af generelle forebyggende projekter og tiltag.