Kredsrådet

I henhold til Retsplejeloven skal der i hver politikreds oprettes et Kredsråd vedrørende politiets virksomhed.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Borgmesteren er således født medlem i Kredsrådet.
 

Kredsrådets medlemmer

Finn Borch Andersen - politidirektør 
Flemming Drejer - chefpolitiinspektør 
Ida Sørensen - chefanklager 
Mogens Hendriksen - stabschef 
Finn Heje Mikkelsen - sekretariatschef 
Borgmester Jørgen Johansen - Allerød Kommune 
Borgmester Willy Eliasen - Egedal Kommune 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen - Fredensborg Kommune 
Borgmester John Scmidt Andersen - Frederikssund Kommune 
Borgmester Ole Bondo Christensen - Furesø Kommune 
Borgmester Hans Toft - Gentofte Kommune 
Borgmester Kim Valentin - Gribskov Kommune 
Borgmester Steen Hasselriis - Halsnæs Kommune 
Borgmester Benedikte Kiær - Helsingør Kommune 
Borgmester Dorthe Meldgaard - Hillerød Kommune 
Borgmester Morten Slotved - Hørsholm Kommune 
Borgmester Sofia Osmani - Lyngby-Taarbæk Kommune 
Borgmester Jens Ive - Rudersdal Kommune