Kredsrådet

I henhold til Retsplejeloven skal der i hver politikreds oprettes et Kredsråd vedrørende politiets virksomhed.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Borgmesteren er således født medlem i Kredsrådet.