Lokalrådet

SSP-organisationen er opbygget med Lokalrådet, som er det øverste organ.

Lokalrådet er sammensat af direktøren og centercheferne fra  Børn, Unge og Familier og Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune, Nordsjællands Politi samt Kriminalforsorgen.

Lokalrådet har bl.a. følgende opgaver:

  • løbende status på arbejdet.
  • løbende status på situationen.
  • sikre det tværfaglige arbejde.
  • udveksle oplysninger og synspunkter om de lokale problemer.
    koordinere det forebyggende arbejde og sikre forbindelse til det politiske system.

Der bliver afholdt 4 møder om året. 

Vicepolitiinspektøren er formand for Lokalrådet i Helsingør, referat-funktionen varetages af sekretæren for organisationen.


Lokalrådets medlemmer:

Lau Laurtzen - formand
Vicepolitiinspektør
49 27 14 48

Birgitte Wittendorff - næstformand
Centerchef Center for Børn, Unge og Familier
49 28 33 71

Anja Enggaard - referent
SSP sekretær
49 28 27 18

Mikkel Müller
SSP leder
25 31 19 50

Marianne Hoff Andersen
Direktør
49 28 22 00

Rikke Reiter
Centerchef Center for Dagtilbud og Skoler
49 28 25 30

Brian Strybe Grayston
Leder af ETB
49 27 14 48

Kirsten Schaub
Kriminalforsorgen
72 55 69 31


Handleplan for Lokalrådet i Helsingør 2015-2016

Læs Handleplanen for Lokalrådet 2015-2016
Handleplanen for Lokalrådet 2017-2018 er under udarbejdelse.