Lokalrådet

SSP-organisationen er opbygget med Lokalrådet, som er det øverste organ.

Lokalrådet er sammensat af direktøren og centercheferne fra  Børn, Unge og Familier og Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune og Nordsjællands Politi.

Lokalrådet har bl.a. følgende opgaver:

  • løbende status på arbejdet.
  • løbende status på situationen.
  • sikre det tværfaglige arbejde.
  • udveksle oplysninger og synspunkter om de lokale problemer.
    koordinere det forebyggende arbejde og sikre forbindelse til det politiske system.

Der bliver afholdt 4 møder om året. 

Vicepolitiinspektøren er formand for Lokalrådet i Helsingør, referat-funktionen varetages af sekretæren for organisationen.