SSP+

Formålet med indsatsen er at forebygge eller motivere til at forlade en kriminel løbebane.

SSP+ beskrivelse

SSP+ formål:

  • Hurtigere sagsbehandling.
  • Tættere samarbejde med den unge på tværs af centrene for at skabe en mere uformel tilgang for den unge.
  • Ny måde at tænke samarbejde/opsøgende arbejde omkring den unge på.
  • Fastholdelse af den unge i en positiv udvikling i samarbejde med kommunen.

 SSP+ henvender sig til:

  • Unge som er i risikozonen for at begå kriminalitet.
  • Unge i alderen 16-24 år, som har begået gentagen eller alvorlig kriminalitet.
  • Unge, der ønsker tilbud om en koordineret og helhedsorienteret indsats i forhold til job, uddannelse og bolig.
  • Unge, der ønsker eller har behov støtte i forhold til udfordringer ved overgangen til voksensystemet ved det 18. år.
  • Unge, som afventer en dom, afsoning eller som er på vej mod løsladelse.
  • Unge, med misbrugsproblemer og som ikke har ønsket kontakt til det Kommunale system, men gerne vil have hjælp.