Tværfagligt netværk

SSP-organisationen er baseret på et bredt tværfagligt netværk med mange forskellige interessenter.

Ud fra et helhedsorienteret inklusionshensyn samarbejder vi for at skabe, vedligeholde og udvikle et samordnet forebyggelsesprogram for børn og unge i Helsingør Kommune. 

Her ud over samarbejder man på tværs blandt lærerne på skolerne og Ungdomsskolerne, personalet i klubber og væresteder, de boligsociale medarbejder, Multiparken, Nordsjællands politi, medarbejderne i Familierådgivningen, trænere og frivillige i foreningslivet, Natteravnene o.s.v - der hvor de unge færdes, bestræber man sig på at være en del af det forebyggende netværk.

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: buf@helsingor.dk 

Sundhedsplejen

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 33 70
E-mail: sundhedstjenesten@helsingor.dk

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:
ds@helsingor.dk

Nordsjællands Politi

Station NORD
Prøvestensvej 1
3000 Helsingør
Tlf. 49 27 14 48
E-mail: nsj@politi.dk 

Helsingør Rusmiddelcenter

Kongevejen 4B
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 35 80 
E-mail: info@helsingorrusmiddelcenter.dk

HelsingUng

Helsingør Rusmiddelcenter 
Gl. Banegårdsvej 29
3000 Helsingør 
Ring eller sms på 25 31 35 93 
E-mail: hej@helsingung.nu

Den kommunale ungeindsats

Rasmus Knudsens Vej 50
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 10 40
E-mail: kui@helsingor.
dk

Natteravnene

Postboks 145
3000 Helsingør
Tlf. 22 68 86 69
E-mail: info@natteravnene.dk

Bibliotekerne

Hovedbiblioteket
Kulturværftet
Allégade 2
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 36 20.
E-mail:
biblioteket@helsingor.dk 

Headspace Helsingør

Lundegade 17B
3000 Helsingør
Tlf. 53 73 30 10
SMS 25 97 57 80
E-mail: helsingor@headspace.dk

 

 

Boligsociale helhedsplaner

Områdesekretariatet
Rønnebær Allé 170
3000 Helsingør
Tlf. 25 26 30 90
E-mail: dqg@boliggaarden.dk