Åbningstider Tetriz

Mandag: kl. 15:00–21:00 klub
Tirsdag: Dans eller sport med frivillige
Onsdag: kl. 15:00–21:00 klub
Torsdag: kl. 16:00–18:00 lektiecafe
Fredag: kl. 16:00–22:00 klub
Søndag: 
kl. 14:00–18:00 klub/aktivitetsdag