Fritidspas

Fritidspasset skal sikre, at børn og unge i målgruppen 6-17 år, får chancen for at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Folder om Fritidspas

Fritidspasset tildeles af SSP sekretariatet efter indstilling af en fagperson, der har direkte kontakt til barnet - det kan være en lærer i skolen, en pædagog i klub eller SFO, foreningsguide, en boligsocial medarbejder eller tilsvarende fagpersoner.

Der gives kun Fritidspas til Helsingørs Kommunale Klubber og Foreninger.

Fritidspasordningen udmøntes i samarbejde med DBU og Red Barnet.
SSP varetager det økonomiske aspekt samt visitationsprocessen, hvor Red Barnet tilbyder opstartsfølgeordning og DBU har fokus på foreningsudvikling. 

Der kan gives støtte til:
Kontingent - max. 2.000 kr. pr. år.
Udstyr - max. 600 kr. pr. år.
Deltagerbetaling til enkeltarrangementer, stævner og lejre - max. 1.000 kr. pr. år.
Et barn kan max. opnå 3.000 kr. i støtte pr. år.

Hvem kan du kontakte?

Anja Enggaard, Fritidspaskoordinator - aen35@helsingor.dk
Kasper Jørgensen, Fritidspasvejleder - kjj38@helsingor.dk