Den Kriminalpræventive lærervejledning

SSP-Lokaludvalget har lavet en kriminalpræventiv vejledning til kommunens skoler.

Den kriminalpræventive lærervejledning indeholder konkrete anvisninger på lærervejledninger og forslag til undervisningsforløb på de enkelte klassetrin, og temaer/materialer fra Det Kriminalpræventive Råd vil blive implementeret i arbejdet med henblik på at gøre de unge mere handlingskompetente i mange af "livets valg". 

Der sættes fokus på forældrenes ansvar, og hvorledes man inddrager forældre i arbejdet.

Den Kriminalpræventive Lærervejledning