Oversigt over oplæg

Oplæggene handler om risikoadfærd - flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser, net-etik, mobil telefoni, sociale medier, rygning og alkohol.Her kan du se hvilken SSP medarbejder der er tilknyttet din skole.

SSP Medarbejdere