Radikalisering

Radikalisering kan føre til, at en person accepterer anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå politiske eller religiøse mål.

Rådgivning ved BEKYMRING omkring hadforbrydelser, ekstremisme og radikalisering
Actioncard er udarbejdet som en del af den kriminalitetsforebyggende indsats over for unge i Nordsjællands Politikreds. Det er naturligt, at unge mere eller mindre eksperimenterer med deres holdninger og væremåde som en naturlig led i udviklingen af deres identitet, og det kan ofte være svært at vurdere, om der bør være en reel bekymring eller måske bare anderledes vej i skabelse af egen identitet.

ACTIONCARD

Helsingør Kommunes strategi for forebyggelse af radikalisering

Bilag 1

Bilag 2

Ekstremisme kan være båret af totalitære og antidemokratiske ideologier samt intolerance over for andres synspunkter, fjendebilleder og opdeling i ”dem og os”. Dette kan også være medvirkende til, at personer anvender voldelige eller udemokratiske metoder for at opnå et bestemt politisk formål, søger at undergrave den demokratiske samfundsorden eller udøver trusler, vold eller nedværdigende chikane mod grupper af mennesker på grund af for eksempel deres hudfarve, seksualitet eller tro.
Radikalisering kan beskrives som en proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelse af udemokratiske eller voldelige midler, herunder terror, i et forsøg på at opnå et bestemt politisk/ideologisk mål.

Hvis man bekymrer sig om en enkelt person eller gruppes udvikling i en diskriminerende eller ekstrem retning, kan man bruge nedenstående ændringer i den unges adfærd som rettesnor til, hvorvidt der er overensstemmelse mellem DIN bekymring og nedennævnte tegn, som ofte sættes i forbindelse med en radikaliseringsproces:

 • Beklædning
 • Sprog
 • Synlige brug af symboler
 • Karakterændring
 • Besøg på div. ekstremistiske hjemmesider
 • Forherligelse af ekstremistiske/udemokratiske handlinger
 • Pludselig ændring af vennekreds
 • Markant stigning af fravær
 • Pludselig social isolering

Som led i DINE overvejelser kan DU stille DIG selv disse refleksionsspørgsmål:

 • Udviser den unge/gruppen diskriminerende, stereotype eller ekstreme holdninger eller adfærd til flere forskellige ting, og er dette konsekvent i de fleste situationer – fx både i klasseværelset og i fritidsklubben og i hjemmet?
 • Oplever andre i den unges netværk/familie (jf. listen) samme grad af bekymring for den unge?
 • Er der mennesker eller situationer, der trækker den unge i en anden vej?
 • Er den unge begyndt at isolere sig og eller differentiere sig fra ”alle” andre?

Hvad siger den unge eventuelt selv om din bekymring?

Du kan kontakte nedennævnte hvis du har en bekymring eller viden om radikalisering
 
Robert Rodriguez
Mobil: 25 31 19 55
E-mail: rro07@helsingor.dk

Mikkel Müller 
Mobil: 25 31 19 50 
E-mail: 
mhm38@helsingor.dk