Tirsdagsmøder

Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er i fare for at begå kriminalitet.

Beslutningerne tager afsæt i den oplevede adfærd hos den unge og det er mødelederens ansvar, at skoler, klubber og andre relevante inddrages hurtigst muligt i løsning af problemerne.
Når der besluttes handling i form af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats (netværkssamråd) er det afgørende at der omkring den unge sættes et team af familie og privat netværk, hvor det er muligt, at få dem til at tage reelt ansvar for en udvikling, men altid af det professionelle netværk.
Det er afgørende at der herunder forsøges inddragelse af klubber, skoler etc. i størst muligt omfang via samtykke, så hvis vi oplever en nægtelse af samtykke – så må det betyde overvejelse af diverse forældre- og ungepålæg.

Målgruppen er unge under 18 år, der har udvist ”asocial” eller kriminel adfærd og som er nævnt på politiets SSP liste, eller hvor mødedeltagerne har modtaget bekymringer m.v. fra det tværfaglige netværk – uden at det karakteriseres som en underretning.

Professionelle deltagere:

En repræsentant fra:

  • SSP
  • Familierådgivningens Ungeteam
  • Nordsjællands Politi´s forebyggere
  • Ad hoc fra Daginstitutioner og skoler

Formål:

  1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er i fare for at begå kriminalitet således, at mødet fører til handlinger til gavn for de unges udvikling. Beslutningerne tager afsæt i den oplevede adfærd hos den unge og det er mødelederens ansvar, at skoler, klubber og andre relevante inddrages hurtigst muligt i løsning af problemerne.

  2. Når der besluttes handling i form af en helhedsorienteret og tværfaglig  indsats (netværkssamråd) er det afgørende at der omkring den unge sættes et team af familie og privat netværk, hvor det er muligt, at få dem til at tage reelt ansvar for en udvikling, men altid af det professionelle netværk.  Det er afgørende at der herunder forsøges inddragelse af klubber, skoler etc. i størst muligt omfang via samtykke, så hvis vi oplever en nægtelse af samtykke – så må det betyde overvejelse af diverse forældre- og ungepålæg.

  3. SSP har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister m.v.