At være forældre til en eller flere teenagere kan være
en udfordrerne opgave, og en tid der kan rumme en
del bekymringer. De unge bliver mere selvstændige
og prøver nu verden på egen hånd.

De primære hjælpere i SSP arbejdet er jer, de unges
forældre. Ofte vil forældrenes kendskab til de unges
aktiviteter medføre, at de ved hjælp af en kærlig hånd
kan få de unge ind på en mere sikker vej.