AkutTeam

AkutTeamet er en tværfaglig tidlig indsats for unge under den kriminelle lavalder.

AkutTeamet kan hurtigt efter oplevet bekymrende, asocial og kriminel adfærd hos unge, foretage et akut besøg i hjemmet hos familierne til de unge. Den enhed, der bliver bekendt med bekymringen, tager initiativ til at samle AkutTeamet og iværksætter et besøg efter forudgående research.

AkutTeamet indsættes i de særlige udsatte boligområder med henblik på en tidlig indsats.

I SSP-regi kontaktes SSP leder Mikkel Müller, som kan uddelegere til relevant medarbejder.

I Familierådgivningen kontaktes faglig leder Lene-Line Stentoft, som uddelegerer til relevant medarbejder.

I Politiet kontaktes chef for ETB Carsten Spliid, som uddelegerer til relevant medarbejder.

Hjemmebesøget afholdes indenfor 3 dage efter at bekymringer bliver modtaget.

Sagen tages op på førstkommende tirsdagsmøde med henblik på evaluering og stillingtagen til om der er behov for yderligere indsatser.

En akut situation er kendetegnet ved, at den er asocial, ulovlig og aktuel -  f.eks. chikane – hvor der er involveret både offer og gerningsmand.