Fakta om snifning

Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning har udgivet materiale om unges snifning af gasser og opløsningsmidler.

Materialet, der er tænkt som et redskab til at tage fat om problemer med snifning, hvis de dukker op i lokalområdet, indeholder en CD med forslag til generel handleplan og til forskellige indsatser, herunder en pjece til forældre. CD'en kan lånes ved at kontakte SSP på ssp@helsingor.dk.

Snifning af forskellige gasser og opløsningsmidler, der er let tilgængelige i en række dagligvarer, er en meget farlig måde at eksperimentere med rus på. Snifning optræder typisk som en "modedille" i en gruppe af unge, og der er gode erfaringer med, at sådanne episoder kan stoppes ved at lærere, pædagoger og forældre tager fat om problemet. Materialet er tænkt som hjælp i disse tilfælde og retter sig til voksne.

Materialet indeholder ikke generel information til de unge, da en generel oplysningsindsats risikerer at blive reklame for snifning frem for det modsatte. 

Links om snifning

Netstof.dk formidler viden om alkohol, stoffer og andre rusmidler. 

Komiteen for Sundhedsoplysning 

Sundhedsstyrelsen