Ildspåsættelse og brandstiftelse

Vidste du, at et bål eller en containerbrand hurtigt kan udvikle sig fra en lille gnist til en decideret brand?

Vidste du, at et bål eller en containerbrand hurtigt kan udvikle sig fra en lille gnist til en decideret brand, der hurtigt kan brede sig til omkringliggende bygninger?

Ildspåsættelser og brandstiftelser er alvorlige handlinger, som kan have uoverskuelige og livsfarlige konsekvenser for personer og bygninger!

SSP samarbejder med Nordsjællands Politi, Nordsjællands Brandvæsen og de boligsociale områder i Helsingør Kommune for at forebygge ildspåsættelser.

Se mere på Nordsjællands Brandvæsen.