Straffeattest

Hvis man begår kriminalitet, bliver det skrevet i ens straffeattesten.

Der er tre typer af straffeattester beregnet til hver sit formål.

En straffeattest er personligt dokument. Alle kan få deres egen straffeattest ved at henvende sig til politiet. 

Hvis man begår kriminalitet, bliver det skrevet i ens straffeattesten. 

Fremtiden med en plettet straffeattest
Mange arbejdspladser vil se din straffeattest, før de vil give dig et job, også selv om det er et fritidsjob eller frivilligt ulønnet arbejde.

Med en "plettet" straffeattest kan det blive svært at få en praktikplads eller et job og her i gennem svært at komme videre i livet. Det er selvfølgelig ikke umuligt, men det er virkeligt klogt at holde straffeattesten "ren".

-      Den private straffeattest

-      Den offentlige straffeattest

-      Børneattesten

Den private straffeattest er den eneste, du kan få udleveret som privatperson, og som du kan bruge fx i forbindelse med at søge arbejde. Du får den ved at møde op på din lokale politistation. Du skal medbringe gyldig legitimation og samtykke fra dine forældre, hvis du er under 18 år.

Du vil normalt få straffeattesten med det samme, hvis den er tom. Det er gratis at få en straffeattest.

På straffeattesten står der oplysninger om lovovertrædelser, der har udløst domme, bøder og tiltalefrafald. Oplysningerne opbevares af Kriminalregistret og vil fremgå af din straffeattest i 2-5 år efter lovovertrædelsen.

Den offentlige straffeattest bruges kun, hvis du vil arbejde inde for politiet og de offentlige myndigheder (fx ministerier og militæret). Informationer, som skrives ind i attesten, bliver stående i mindst 10 år.
Den indeholder oplysninger om alle domme, bøder og sager, hvor man har overtrådt straffeloven og oplysninger om, at man er dømt for at overtræde andre love (fx færdselsloven, skattelovgivningen og miljølovgivningen), men dog ikke hvis man kun har fået bøder.

Børneattesten bruges kun, hvis man kunne tænke sig at have et job, hvor man arbejde med børn. I børneattesten står fx hvis en person er dømt for seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Arbejdspladser kan bede om at få en børneattest, før de ansætter en, som skal have med børn at gøre, fx som fodboldtræner, skolelærer eller pædagog.

Se mere på Politiets hjemmeside