Tyveri og røveri

Tyveri eller røveri. Der er stor forskel på tyveri og røveri.

Hvis tyveriet foregår ved hjælp af vold eller trusler er der ikke længere tale om tyveri, men røveri. Det har stor betydning for offeret i form af psykiske mén og for gernings personen, da røveri giver en højere straf.Man taler om tyveri, når man uden tilladelse tager noget fra ejeren, for selv at beholder det eller for at give/sælge den til en anden person. Det er tyveri lige meget hvor stor eller lille en ting, vi taler om, eller om tingen bare lå fremme i garderoben i klubben eller hang i en butik. 

Tyveri hører til den type kriminalitet, man kalder berigelses kriminalitet. Det betyder, at man tager noget, der tilhører en anden for at beholde det selv. Man 'beriger' sig selv. 

Gode råd til børn og unge, som har stjålet.
Tænk over hvad du har gjort og indse, at din gerning er forkert og henvend dig til en voksen og helst dine forældre og tal ud om problemet, så du kan få det ud af verden.

Du kan henvende dig til den du har stjålet fra. Fortæl hvad du har lavet og lav en aftale om, hvordan du gør det godt igen.

Du kan henvende dig til voksne i dit netværk, som du er tryg ved. Du kan også tale med din klasselærer eller din klubpædagog. Han/hun er altid villig til at lytte, hjælpe og give dig gode råd. 

Råd til kammerater som har stjålet.
Tal med din kammerat, der har stjålet.
Råd din kammerat til at tilbagelevere det han/hun har stjålet.
Råd din kammerat til hurtigst muligt at tale med sine forældre eller andre voksne, som de er trygge ved.
Råd din kammerat til at snakke med sin klasselærer eller sin klubpædagog. 

Hvis din ven ikke vil gøre noget ved tyveriet.
Hvis din kammerat ikke gør noget af det som står ovenover.
Bør du fortælle det til dine forældre. Det er ikke at sladre, men en hjælp til din kammerat.
Fortæl det til din klasselærer eller en anden voksen. 

HUSK - du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne!!!

I situationen er det svært, men du hjælper din ven på den lange bane, så han/hun kan lære af sine fejl og vælge at leve uden af stjæle fra andre. 

Røveri
Røveri kan både være et impulsivt overfald eller et bankkup, som er blevet planlagt gennem flere år. Det afgørende er, at gerningsmanden truer eller bruger vold for at stjæle.

Det spiller ingen rolle, om det er dyre eller billige ting, røveren vil have hænderne i.
Det er f.eks. røveri, når maskerede og bevæbnede mænd plyndrer en bank, men det er også røveri, når en skoleelev truer en anden elev med kniv, for at få hans mobiltelefon.

Røveri er en alvorlig form for kriminalitet, fordi offeret kan få både psykiske og fysiske skader. Straffen for røveri er derfor højere end for tyveri.

Et røveriforsøg straffes også som et røveri. Selvom det ikke lykkes røveren at få penge eller andet med sig, så straffes han altså alligevel for røveri.