Vold

Vold er når nogen slår. Om man så slår med flad hånd, knyttet hånd eller sparker.

Vold er når nogen slår. 
Om man så slår med flad eller knyttet hånd, sparker eller på anden måde udøver en aktiv fysisk handling mod et andet menneske, så er det vold.

Dette har konsekvenser for både gerningsmand og offer. Gerningsmanden kan blive straffet og får en bemærkning på sin straffeattest (det samme som en plettet straffeattest), hvilket gør, at det kan blive svært at finde job senere i livet. Der kan også opstå et ubehageligt rygte om at gerningsmanden, f.eks. er meget voldelig, en dårlig ven eller langt ude. For offeret giver det både fysiske og psykiske mén, såsom angst, utryghed, nervøsitet, søvnproblemer m.v., at have været udsat for vold.

Råd til børn og unge der har været udsat for vold
Tal med en voksen og anmeld volden til politiet, som også har telefonnumre til offerrådgivningen.

Hvis du har været udsat for vold, er det vigtigt, at en læge har set på dig. Kontakt din egen læge eller nærmeste skadestue.

Der er vigtigt, at du har gennemtænkt og overvejet din anmeldelse. Du skal være fast besluttet på at stå ved din anmeldelse, og du er velkommen til at kontakte SSPK inden anmeldelsen.

Politiet har pligt til at vejlede dig om både erstatning og mulighed for at få en beskikket advokat under en eventuel retssag.

Råd til børn og unge, der har begået volden
Indse at din gerning er forkert, og at du kunne nok have handlet anderles i situation.

Du kan henvende dig til en voksen og tale ud om problemet om andre måder at reagere på en anden gang.

Du kan henvende dig til voldsofferet sammen med en voksen. Det vil hjælpe både dig selv og offeret.

Du kan henvende dig til din klasselærer, klubpædagog eller SSPK. De/vi vil hjælpe dig og give gode råd.