Cube

Cube er et socialpædagogisk tilbud der primært henvender sig til børn og unge i alderen 12-17 år.

Cube er fysisk beliggende i boligområdet Vapnagård tæt på Multiparken.

Tilbuddet er målrettet børn og unge, som ikke benytter sig af de almene kommunale fritidstilbud.

Cube skal forstås og ses, som et kriminalpræventivt og pædagogisk redskab, hvor den forebyggende faktor er en stor del af den pædagogiske indsats og daglige praksis.

I Cube arbejder vi pædagogisk med udvikling af det enkelte individ samt udvikling af de sociale fælleskaber, som de unge er en del af.

Med udgangspunkt i dette arbejder vi ud fra et inkluderende og mangfoldigt menneskesyn, hvor vi vægter fælleskabet højt. Det vil for den enkelte bevirke, at man bliver anerkendt, hørt og forstået som den man er.

Find os på Facebook