Fritidspas

Fritidspasset skal sikre, at børn og unge i målgruppen 6-17 år, får chancen for at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Ansøgningsskema

Indsendelse af dokumentation vedr. betaling af kontingent eller udstyr

Oversigt over kommunens foreninger

Folder om Fritidspas

Fritidspasset tildeles af SSP sekretariatet efter indstilling af en fagperson, der har direkte kontakt til barnet - det kan være en lærer i skolen, en pædagog i klub eller SFO, foreningsguide, en boligsocial medarbejder eller tilsvarende fagpersoner.

Der gives kun Fritidspas til Helsingørs Kommunens Folkeoplyste Klubber og Foreninger.

Fritidspas-ordningen udmøntes bl.a. i samarbejde med DBU og Red Barnet. SSP varetager det økonomiske aspekt samt visitationsprocessen, hvor Red Barnet tilbyder opstartsfølgeordning og DBU har fokus på foreningsudvikling.

Der kan gives støtte til:

  • Kontingent (max. 2.000 kr. pr. år)
  • Udstyr (max. 600 kr. pr. år)
  • Deltagerbetaling til enkeltarrangementer, stævner og lejre (max. 1.000 kr. pr. år)

Et barn kan max. opnå 3.000 kr. i støtte pr. år

 

Hvem kan du kontakte?

Anja Enggaard, Fritidspaskoordinator

Mail: aen35@helsingor.dk