SSP indgår i et tæt og koordineret samarbejde internt i organisationen og eksternt i alle relevante sammenhænge.

Læs mere

Indsatsen retter sig til unge fra 16–24 år, som har begået gentagen kriminalitet, eller der er i risikozonen for dette, og som ønsker hjælpen.

Læs mere

I det opsøgende arbejde og mødet med de unge vægter vi højt at indgå i en positiv, konstruktiv og løsningsfokuseret dialog.

Læs mere