Om SSP

SSP står for Skole, Social og Sundhed og Politi.

SSP arbejder kriminalitetsforebyggende og med generel forebyggelse, hvilket skal være med til at sikre, at alle børn og unge får et godt børne- og ungdomsliv - et liv uden større sociale vanskeligheder, kriminalitet eller misbrug.

SSP arbejder med alle børn og unge i Helsingør Kommune i alderen op til 25 år.
SSP er organisatorisk forankret i kommunens Center for Børn, Unge og Familier (BUF).

SSP's kerneopgaver:

Vi arbejder kriminalitetsforebyggende.
Det gør vi både generelt og specifikt. Den generelle indsats er med den brede gruppe. Indsatser som typisk foregår i samarbejde med børn og unge, skoler og uddannelsesinstitutioner, sundhedstjenesten, politiet, forældre m.fl. Her arbejder vi med generel adfærd, viden og forståelse. Den specifikke indsats er målrettet unge og deres familier, som er havnet i (eller er i risiko for at havne i)uheldige situationer. Her hjælper vi med at ”stoppe ulykken” og hjælpe tilbage på sporet. Det kan både være enkelte unge og grupper. Her arbejder vi typisk sammen med de samme samarbejdspartnere, men supplerer med f.eks. Familierådgivningen og andre specialiserede tilbud.
 
Vi arbejder med risikoadfærd.
I næsten alle ungdomsmiljøer er der unge eller grupper, som udviser risikoadfærd. Risikoadfærd kan have mange afsæt. Hvis vi skal nævne et par stykker, kan det være rusmidler, forkert adfærd på de sociale medier, radikaliseringsprocesser, værdier i fællesskaber, som fører til mistrivsel og/eller kriminalitet. Her trækker vi på relevante samarbejdspartnere lige fra lokale til nationale indsatser og specialister.     

Unge med en gadeorienteret livsstil.
Unge i udsatte positioner og miljøer, ofte i boligområder eller fra trænge kår, har tit ikke mange muligheder for at være særligt meget i eget hjem. Samtidig er økonomien omkring dem ikke stor. Derfor ses de ofte sammen i fællesskaber, som kan betegnes som parallelle fra et almindeligt ungdomsliv. Denne gruppe af unge indgår som regel ikke i eksisterende positive fællesskaber og har enten ikke lært, er velkomne eller kan begå sig i andre end deres egen snævre kreds. De unge i sådanne positioner er typisk forankret i anderledes værdier og samfundsforståelser, hvilket gør de ikke oplever sig selv som værdsatte i andre fællesskaber og som perifere deltagere. De har tit en asocial adfærd og kan være utryghedsskabende. De er ofte risikovillige, mere voldsparate og kriminalitetstruede. For at kunne arbejde med unge med en gadeorienteret livsstil samarbejder vi med mange forskellige samarbejdspartnere, f.eks. skoler, Familierådgivningen, boligområderne og politiet, men ikke mindst med de unge selv og deres forældre.