Opsøgende arbejde

I det opsøgende arbejde og mødet med de unge vægter vi højt at indgå i en positiv, konstruktiv og løsningsfokuseret dialog.

Udgangspunktet for det opsøgende arbejde er en åben, nysgerrig og positiv tilgang til de unge samt at skabe tryghed for de unge i lokalområderne og vejlede dem ud fra de situationer og forhold, vi møder dem i.

Gennem positive samtaler og en åben dialog får vi kendskab til mange unge, og af den grund får vi indsigt i deres fritidsliv.

De unge lærer SSP at kende og via dialog skabes en forståelse og naturlighed, som medvirker til at nedbryde flere barrierer.

Vi bruger ofte skolernes rum til kontakt til elever eller forældre i relation til vores oplevelser i ungekulturen, opståede hændelser m.m., hvor skolerne kan medvirke til større dialog fora.

Opsøgende socialt arbejde kan yde en væsentlig forebyggende indsats blandt unge i Helsingør Kommune. Af den grund vil det opsøgende team som udgangspunkt være repræsenteret ved f.eks. Sidste Skoledag, Blå Mandag og andre mærkedage. Ud over dette vil det opsøgende team som udgangspunkt også køre rundt på udvalgte destinationer Helsingør på ugentligt basis.