SSP+

Indsatsen retter sig til unge fra 16–24 år, som har begået gentagen kriminalitet, eller der er i risikozonen for dette, og som ønsker hjælpen.

Med SSP+ opnår Helsingør Kommune en mere direkte og bedre indsats for stop af uhensigtsmæssig adfærd og udvikling af kriminalitet blandt unge over 18 år, samt mere stabilitet i overgangen (fra juridisk barn til juridisk voksen) op til det 25 år.

Formålet med indsatsen er at forebygge eller motivere til at forlade en kriminel løbebane, og
igennem særlige tilbud i stedet støtte op om udviklingen af en sund og samfundsvenlig
tilværelse. Indsatsen er i høj grad baseret på, at de unge selv kan henvende sig til
kommunens SSP+ medarbejder på området. Sideløbende vil der være opsøgende arbejde,
med fokus på de kriminalitetstruede unge, som ikke har motivationen for selv at opsøge
tilbuddet.

Indsatsen centreres om koordination af sagsarbejdet mellem relevante aktører i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job, Borgerservice og Teknologi. 
Private og offentlige partnere vil endvidere være en vigtig samarbejdspartner omkring de enkelte unge.
Det koordinerende arbejde styrker sagsarbejdet og hjælper den unge med at finde vej i det
kommunale system, så de ikke mister modet undervejs.

Mange i målgruppen har hverken uddannelse, erfaringer fra arbejdsmarkedet, lovlige
indtægter eller rimelige boligforhold. Hvilket alt sammen er medvirkende til at fastholde dem i
en udsat position eller i direkte kriminalitet.

  • Individuel handleplan til den unges vej ud af kriminalitet.
    Med fokus på uddannelse og job koordinerer SSP+ på tværs af centrene, en individuel og helhedsorienteret indsats for den enkelte unge.
  • Dialogen med kommunen bliver lettere for den unge.
    SSP+ arbejde betyder, at kontakten mellem den unge og kommunen bliver mere effektiv. Det tætte samarbejde samt koordinering af møder vil betyde, at en ung ikke skal til flere møder eller forholde sig til flere fagpersoner, end der er behov for.
  • Erfaring med unge med flere udfordringer.
    SSP+ arbejder i stor udstrækning med unge, som ud over kriminalitet har andre udfordringer i forhold til at opnå en stabil tilværelse. Det kan være boligløshed, manglende uddannelse, ringe erhvervserfaring eller psykiske diagnoser. Mange unge i SSP+ har mindst én af disse udfordringer og ofte en kombination af flere.