Tværfagligt netværk

SSP-organisationen er baseret på et bredt tværfagligt netværk med mange forskellige interessenter.

Ud fra et helhedsorienteret inklusionshensyn samarbejder vi for at skabe, vedligeholde og udvikle et samordnet forebyggelsesprogram for børn og unge i Helsingør Kommune.

Her ud over samarbejder man på tværs blandt lærerne på skolerne og Ungdomsskolerne, personalet i klubber og væresteder, de boligsociale medarbejder, Multiparken, Nordsjællands politi, medarbejderne i Familierådgivningen, trænere og frivillige i foreningslivet, Natteravnene osv. Der hvor de unge færdes, bestræber man sig på at være en del af det forebyggende netværk.Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 28 28

Mail: buf@helsingor.dk

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 28 28

Mail: ds@helsingor.dk

Nordsjællands Politi

Station NORD

Prøvestensvej 1
3000 Helsingør

Tlf. 49 27 14 48

Mail: nsj@politi.dk 

Sundhedsplejen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 33 70

Mail: sundhedstjenesten@helsingor.dk

Helsingør Rusmiddelcenter

Kongevejen 4B
3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 35 80

Mail: info@helsingorrusmiddelcenter.dk

HelsingUng

Helsingør Rusmiddelcenter

Gl. Banegårdsvej 29
3000 Helsingør

Tlf.: 25 31 35 93 (SMS og opkald)

Mail: hej@helsingung.nu

Den kommunale ungeindsats

Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 10 40

Mail: kui@helsingor.dk

Natteravnene

Postboks 145
3000 Helsingør

Tlf.: 22 68 86 69

Mail: info@natteravnene.dk

Headspace Helsingør

Lundegade 17B
3000 Helsingør

Tlf.: 53 73 30 10

SMS: 25 97 57 80

Mail: helsingor@headspace.dk

Boligsociale helhedsplaner

Områdesekretariatet

Rønnebær Allé 170
3000 Helsingør

Tlf.: 25 26 30 90

Mail: dqg@boliggaarden.dk