Radikalisering

I foråret 2016 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget, efter anbefaling fra Udvalget for Tryghed og Forebyggelse (§17.4) at, Helsingør Kommune skal have en strategi for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Denne strategi er resultatet af et tværgåede samarbejde mellem relevante centre og instanser, som er faciliteret af SSP, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og Rambøll. Fokus i denne strategi er på de unges trivsel generelt, og indsatsen til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme skal derfor ses som ét af flere elementer i en bredere kommunal trivselsindsats. Den forbyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme er forankret i SSP.

Helsingør Kommunes strategi for forebyggelse af radikalisering