Sammen For Familien

Sammen For Familien (SFF) er bestående af fire forebyggelsesrådgivere og en koordinator.

SSP, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job, Borgerservice og Teknologi kan nu tilbyde en målrettet helhedsorienteret tværfaglig indsats, som har til formål at styrke Helsingør Kommunes kriminalitets forebyggelsesindsats over for børn, unge og deres familier.

Tilbuddet tager afsæt i en målrettet helhedsorienteret indsats i samarbejde med den enkelte familie, hvormed de børn og unge, som udviser risikoadfærd i stedet fokuserer på henholdsvis skole/uddannelse samt fritidsaktiviteter eller fritidsjob.

Forebyggelsesrådgiverne sidder med myndighed for henholdsvis social- og beskæftigelsesområdet, hvorfor det i højere grad er muligt at sikre en tværfaglig og koordineret indsats i tæt samarbejde med familierne.

I samarbejde med hver familie udarbejdes en fælles familiehandleplan, der på tværs af de kommunale centre, skal ligge til grund for en helhedsorienteret indsats som det centrale omdrejningspunkt, og med udgangspunkt i familiens samlede livssituation, både i forhold til forældre, børn, skole, social, beskæftigelse, arbejdsmarked osv.