SSP Årsberetning

Velkommen til SSP's årsberetning hvor vi sætter spot på nogle af SSP's indsatser.

SSP arbejder forebyggende for at forhindre at unge havner i mistrivsel, men vi arbejder også reaktivt når unge, enten har begået kriminalitet eller har haft en uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være svært at måle den direkte effekt af forebyggelse, men vi kan samlende se, at gruppen af unge i udsatte positioner bliver håndteret effektivt, og at et tæt koordineret samarbejde mellem kommune, politi og eksterne samarbejdspartnere er værdifuldt for at holde unge væk fra problemadfærd, i trivsel og på sporet mod et sundt og godt voksenliv.

Årsberetningen giver et indblik i indsatser og en status på hverdagen i SSP samarbejdet.

SSP Årsberetning 2022