Kriminalitet

Hvert år begår børn og unge kriminalitet i Danmark. Det har stor betydning for din fremtid, hvis du begår kriminalitet.

Loven bestemmer, hvad der er kriminelt og hvordan man så skal straffes, hvis man begår bestemte former for kriminalitet. Loven for kriminalitet udvikler sig i takt med samfundet. Engang måtte forældre fx gerne slå deres børn, men nu er der heldigvis vedtaget en lov, så man i dag straffes for det.

Der kommer løbende nye kriminalitets typer til fx IT-kriminalitet, piratkopiering, hacking, osv.

Vi har lavet en liste med de former for kriminalitet, vi oftest møder i vores kriminalitets forebyggende arbejde.

Hærværk kalder man det, når du ødelægger andre menneskers ting eller ejendom med vilje.

Hvad betyder "hærværk" egentlig?

[Hærværk var oprindeligt betegnelsen for en flok væbnede mænds overfald på en mand og hans hus; forsætlig ødelæggelse. Gammel dansk: Hærwærk]

Husk at hærværk altid har en konsekvens for nogen, også selvom der måske ikke er nogen der ser dig gøre det, så er der altid én der kommer til at betale for det.

Hærværk kalder man det, når du ødelægger andre menneskers ting eller ejendom med vilje. Det kan f.eks. være, hvis du smadrer en rude i et busskur, pifter dækkene på en cykel eller ridser lakken på en bil. Selvom du måske ikke synes, at det virker alvorligt, eller du "bare gjorde det, fordi du kedede dig", så er det stadigvæk ulovligt.

Hvis du begår hærværk, og det bliver opdaget, vil det i mange tilfælde blive meldt til politiet. Der er stor forskel på, hvad der kan ske, når du er under og over 15 år. Den kriminelle lavalder er nemlig 15 år, og er du under den kriminelle lavalder, kan du ikke straffes lige så hårdt som ellers.

Under 15

Er du under 15 år, er det ikke politiet, men de sociale myndigheder, der tager sig af dig, hvis du har lavet hærværk. Dine forældre og kommunen bliver kontaktet af politiet, og bagefter kan der ske forskellige ting, der skal forhindre dig i at lave hærværk eller noget andet kriminelt igen. Tit vil kommunen tilknytte en kontaktperson til dig, så de kan holde øje med, at du ikke laver mere ballade, og så de kan finde ud af, om du har problemer, du har brug for hjælp til at løse.

Over 15

Hvis du er over 15 år, kan du straffes på lige fod med voksne mennesker. Det betyder, at du bl.a. kan komme i fængsel. Når det gælder hærværk, kan du straffes med bøde eller fængsel i op til halvandet år. Bliver du dømt, kommer dommen til at stå på din straffeattest, og det kan gøre det svært for dig at få et job.

Hærværk er selvfølgelig ulovligt og kan straffes efter Straffeloven §291.

Tyveri eller røveri? Der er stor forskel på tyveri og røveri.

Hvis tyveriet foregår ved hjælp af vold eller trusler er der ikke længere tale om tyveri, men røveri. Det har stor betydning for offeret i form af psykiske mén og for gernings personen, da røveri giver en højere straf. Man taler om tyveri, når man uden tilladelse tager noget fra ejeren, for selv at beholder det eller for at give/sælge det til en anden person. Det er tyveri lige meget hvor stor eller lille en ting, vi taler om, eller om tingen bare lå fremme i garderoben i klubben eller hang i en butik.

Tyveri hører til den type kriminalitet, man kalder berigelses kriminalitet. Det betyder, at man tager noget, der tilhører en anden for at beholde det selv. Man beriger sig selv.

Gode råd til børn og unge, som har stjålet

 • Tænk over hvad du har gjort og indse, at din gerning er forkert og henvend dig til en voksen og helst dine forældre og tal ud om problemet, så du kan få det ud af verden
 • Du kan henvende dig til den du har stjålet fra. Fortæl hvad du har lavet og lav en aftale om, hvordan du gør det godt igen
 • Du kan henvende dig til voksne i dit netværk, som du er tryg ved. Du kan også tale med din klasselærer eller din klubpædagog. Han/hun er altid villig til at lytte, hjælpe og give dig gode råd

Råd til kammerater som har stjålet

 • Tal med din kammerat, der har stjålet
 • Råd din kammerat til at tilbagelevere det han/hun har stjålet
 • Råd din kammerat til hurtigst muligt at tale med sine forældre eller andre voksne, som de er trygge ved
 • Råd din kammerat til at snakke med sin klasselærer eller sin klubpædagog 

Hvis din ven ikke vil gøre noget ved tyveriet

Hvis din kammerat ikke gør noget af det som står ovenover bør du fortælle det til dine forældre, din klasselærer eller en anden voksen. Det er ikke at sladre, men en hjælp til din kammerat.

HUSK! Du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne!

I situationen er det svært, men du hjælper din ven på den lange bane, så han/hun kan lære af sine fejl og vælge at leve uden af stjæle fra andre.

Røveri

Røveri kan både være et impulsivt overfald eller et bankkup, som er blevet planlagt gennem flere år. Det afgørende er, at gerningsmanden truer eller bruger vold for at stjæle.

Det spiller ingen rolle, om det er dyre eller billige ting, røveren vil have hænderne i. Det er f.eks. røveri, når maskerede og bevæbnede mænd plyndrer en bank, men det er også røveri, når en skoleelev truer en anden elev med kniv, for at få hans mobiltelefon.

Røveri er en alvorlig form for kriminalitet, fordi offeret kan få både psykiske og fysiske skader. Straffen for røveri er derfor højere end for tyveri.

Et røveriforsøg straffes også som et røveri. Selvom det ikke lykkes røveren at få penge eller andet med sig, så straffes han altså alligevel for røveri.

Vold er når nogen slår. Om man så slår med flad eller knyttet hånd, sparker eller på anden måde udøver en aktiv fysisk handling mod et andet menneske, så er det vold.

Dette har konsekvenser for både gerningsmand og offer. Gerningsmanden kan blive straffet og får en bemærkning på sin straffeattest (det samme som en plettet straffeattest), hvilket gør, at det kan blive svært at finde job senere i livet. Der kan også opstå et ubehageligt rygte om at gerningsmanden, f.eks. er meget voldelig, en dårlig ven eller langt ude. For offeret giver det både fysiske og psykiske mén, såsom angst, utryghed, nervøsitet, søvnproblemer m.v., at have været udsat for vold.

Råd til børn og unge der har været udsat for vold

 • Tal med en voksen og anmeld volden til politiet, som også har telefonnumre til offerrådgivningen
 • Hvis du har været udsat for vold, er det vigtigt, at en læge har set på dig. Kontakt din egen læge eller nærmeste skadestue
 • Der er vigtigt, at du har gennemtænkt og overvejet din anmeldelse. Du skal være fast besluttet på at stå ved din anmeldelse, og du er velkommen til at kontakte SSPK inden anmeldelsen
 • Politiet har pligt til at vejlede dig om både erstatning og mulighed for at få en beskikket advokat under en eventuel retssag

Råd til børn og unge, der har begået volden

 • Indse at din gerning er forkert, og at du kunne nok have handlet anderles i situation
 • Du kan henvende dig til en voksen og tale ud om problemet om andre måder at reagere på en anden gang
 • Du kan henvende dig til voldsofferet sammen med en voksen. Det vil hjælpe både dig selv og offeret
 • Du kan henvende dig til din klasselærer, klubpædagog eller SSPK. De/vi vil hjælpe dig og give gode råd

Vidste du, at et bål eller en containerbrand hurtigt kan udvikle sig fra en lille gnist til en decideret brand, der hurtigt kan brede sig til omkringliggende bygninger?

Ildspåsættelser og brandstiftelser er alvorlige handlinger, som kan have uoverskuelige og livsfarlige konsekvenser for personer og bygninger!

SSP samarbejder med Nordsjællands Politi, Nordsjællands Brandvæsen og de boligsociale områder i Helsingør Kommune for at forebygge ildspåsættelser.

Se mere på Nordsjællands Brandvæsen

Graffiti er en udtryksform mennesker har brugt i tusinder af år, til at formidle tanker, religiøse og politiske budskaber.

Unge fra specielt skatermiljøet betragter graffiti som en kultur og stilart, der kan spænde fra store smukke kunstværker/pieces til tags på alt med en skrivebar overflade, huse, murer, toge, busser osv. Graffitien kan være til stor gene for skoler, institutioner og andre offentlige bygninger, for det koster mange penge at fjerne igen.

Med mindre du har fået lov til at male graffiti eller andet på udvalgte steder, er det ulovligt og straffes efter hærværkslovgivningen. Er du under 15 år og pågribes i at male graffiti, kan du få en bøde og et erstatningskrav for at dække de økonomiske omkostninger, der er forårsaget. Beløbene kan være rigtigt store og kan ikke blive eftergivet. Hvis I er flere, der pågribes på stedet, kan I hæfte solidarisk, selvom det kun er en eller to af jer, der har malet/tegnet graffitien!

For at forebygge graffiti har de fleste steder videoovervågning. Politiet og DSB har oprettet en database med fotos af ”værkerne” og malerne, mens de er i gang.

Fyrværkeri er fantastisk og flot og skal selvfølgelig bruges med omtanke!

Ifølge de nyeste fyrværkeriregler må du købe fyrværkeri fra den 1. december til den 31. december og du må affyre dit fyrværkeri fra den 27. december til den 1. januar.

SSP samarbejder med Nordsjællands Brandvæsen og de boligsociale områder om forebyggelse af skader med fyrværkeri.

Helsingør Kommunes Beredskab

Hvis man begår kriminalitet, bliver det skrevet i ens straffeattesten.

Der er tre typer af straffeattester beregnet til hver sit formål:

 • Den private straffeattest
 • Den offentlige straffeattest
 • Børneattesten

En straffeattest er personligt dokument. Alle kan få deres egen straffeattest ved at henvende sig til politiet. 

Hvis man begår kriminalitet, bliver det skrevet i ens straffeattesten.

Fremtiden med en plettet straffeattest

Mange arbejdspladser vil se din straffeattest, før de vil give dig et job, også selv om det er et fritidsjob eller frivilligt ulønnet arbejde.

Med en "plettet" straffeattest kan det blive svært at få en praktikplads eller et job og her i gennem svært at komme videre i livet. Det er selvfølgelig ikke umuligt, men det er virkeligt klogt at holde straffeattesten "ren".

Den private straffeattest er den eneste, du kan få udleveret som privatperson, og som du kan bruge f.eks. i forbindelse med at søge arbejde. Du får den ved at møde op på din lokale politistation. Du skal medbringe gyldig legitimation og samtykke fra dine forældre, hvis du er under 18 år.

Du vil normalt få straffeattesten med det samme, hvis den er tom. Det er gratis at få en straffeattest.

På straffeattesten står der oplysninger om lovovertrædelser, der har udløst domme, bøder og tiltalefrafald. Oplysningerne opbevares af Kriminalregistret og vil fremgå af din straffeattest i 2-5 år efter lovovertrædelsen.

Den offentlige straffeattest bruges kun, hvis du vil arbejde inde for politiet og de offentlige myndigheder (f.eks. ministerier og militæret). Informationer, som skrives ind i attesten, bliver stående i mindst 10 år.
Den indeholder oplysninger om alle domme, bøder og sager, hvor man har overtrådt straffeloven og oplysninger om, at man er dømt for at overtræde andre love (f.eks. færdselsloven, skattelovgivningen og miljølovgivningen), men dog ikke hvis man kun har fået bøder.

Børneattesten bruges kun, hvis man kunne tænke sig at have et job, hvor man arbejde med børn. I børneattesten står f.eks. hvis en person er dømt for seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Arbejdspladser kan bede om at få en børneattest, før de ansætter en, som skal have med børn at gøre, f.eks. som fodboldtræner, skolelærer eller pædagog.

Se mere på Politiets hjemmeside

Ingen har ret til at dele dine billeder uden samtykke.

Det kan være en voldsom oplevelse, hvis andre deler ens billeder uden tilladelse. Via nedenstående link finder du viden, gode råd og henvisning til hjælp, hvis du eller en af dine venner oplever deling af intime billeder eller film.

Læs Nøgen på Nettet