Familieforløbet

Familieforløbet henvender sig til unge fra 10-17 år og deres familier. der har udfordringer inden for SSP’s tre fokusområder:

  • Har en gadeorienteret livsstil.
  • Er kriminalitetstruet.
  • Udviser anden risikoadfærd.

 

Familieforløbet tilbyder samtaler, støtte og vejledning med fokus på transformativ læring. SSP kan agere som et bindeled mellem de aktører, der er i den unges og familiens liv.

Familieforløbet er som udgangspunkt et frivilligt tilbud. Familieforløbet kan endvidere anvendes som en sanktionsmulighed til unge i Ungekriminalitetsnævnet.

 

Indstilling til Familieforløbet.

For at blive visiteret og indstillet til deltagelse i Familieforløbet skal den unge og familien have udfordringer inden for de tre ovennævnte fokusområder.

Selve visitationen og indstillingen vil ske i samarbejde med Familierådgivningen og SSP.

Familieforløbet kan varetage § 11 forløb og § 52.