Fritidspas

Oversigt over kommunens foreninger

Fritidspasset tildeles af SSP sekretariatet efter indstilling af en fagperson, der har direkte kontakt til barnet - det kan være en lærer i skolen, en pædagog i klub eller SFO, foreningsguide, en boligsocial medarbejder eller tilsvarende fagpersoner.

Der gives kun Fritidspas til Helsingørs Kommunens Folkeoplyste Klubber og Foreninger.

Der kan gives støtte til:

  • Kontingent (max. 2.100 kr. pr. år)
  • Udstyr (max. 600 kr. pr. år)
  • Deltagerbetaling til enkeltarrangementer, stævner og lejre (max. 1.000 kr. pr. år)

Et barn kan max. opnå 3.000 kr. i støtte pr. år.

Hvem kan du kontakte?

Anja Enggaard, Fritidspaskoordinator

Mail: aen35@helsingor.dk