Cube

Hvorfor Cube?

Ungegruppen i boligområdet har meget varierende karakteristika, lige fra meget velfungerende børn og unge, til unge, som har forskellige udfordringer i livet med sig. Fælles for mange af de unge er, at de ofte opholder sig uden for hjemmet, i det offentlige rum, i aftentimerne og weekenden og som indgår i adfærd og aktiviteter uden voksenopsyn. En sådan manglende rammesætning kan føre til kedsomhed og uønsket interesse fra udefrakommende negative fællesskaber, der kan påvirke de unge i en dårlig retning.  Derfor har Helsingør Kommune placeret klubtilbuddet Cube tæt ved Vapnagaard for at styrke udviklingen i området.

Hvad er Cube?

Cube er et pædagogisk tilbud der primært henvender sig til børn og unge i alderen 12-17 år.

Cube er fysisk beliggende i boligområdet Vapnagård tæt på Multiparken på Borgmester P. Christensens Vej 4A.

Tilbuddet er målrettet børn og unge, som ikke benytter sig af de almene kommunale fritidstilbud.

Cube skal forstås og ses, som et pædagogisk redskab, hvor det relations skabende arbejde er en stor del af den pædagogiske indsats og daglige praksis.

I Cube arbejder vi pædagogisk med udvikling af det enkelte individ samt udvikling af de sociale fælleskaber, som de unge er en del af.

Med udgangspunkt i dette arbejder vi ud fra et inkluderende og mangfoldigt menneskesyn, hvor vi vægter fælleskabet højt. Det vil for den enkelte bevirke, at man bliver anerkendt, hørt og forstået som den man er.

Fokusområder for Cubes arbejde er:

  • At være relations skabende med tilgængelige voksne.
  • Støtte de unges udvikling og trivsel.
  • Skabe et trygt og tillidsfuldt tilbud for unge i boligområderne.
  • Være et attraktivt ungetilbud, som alternativ til ophold i det offentlige rum.
  • Være katalysator og facilitator sådan, at unge med særlige udfordringer får hjælp og støtte fra de rette aktører.
  • Gennemføre både forpligtende og uforpligtende aktiviteter for ungegruppen.
  • Have et særligt indblik i kulturelle og sociale forhold i boligområdet.
  • Støtte og hjælp til de unges skolegang fx lektiehjælp.
  • Have et særligt fokus på kulturelle og dannende aktiviteter.
  • Arbejde med gruppedynamikker.